Displaying all 12 episodes

ЧЕРЕН ПЕТЪК и нашата гледна точка относно “НЕВЕРОЯТНИТЕ” намаления

Идеята на днешния епизод е да направим дисекция на най-успешните и “добри” маркетингови практики по време на кампанията ЧЕРЕН ПЕТЪК.

Позитивният епизод

Идеята на днешния епизод е да наблегнем на позитивното послание - било то в бизнеса, маркетинга, стратегическото позициониране, в отношението към клиента или в най-обикновените ежедневни ситуации.

Minimum viable product (MVP), улесняване на потребителите и куп глупости

В днешния епизод разкриваме главните подходи, които използваме в бизнеса. Какво е тяхното значение? Защо сме избрали тази философия? Какви са предимствата и недостатъците на MVP подхода?

Поредният неструктуриран епизод

В днешния епизод споделяме нашата гледна точка за подкаста Бизнес, брат!

Вариант за уебсайт през 2020

В днешния епизод съпоставяме различните варианти за изграждане на уебсайт / онлайн магазин.

ДДС и чистата печалба

В днешния епизод разглеждаме как се формират ДДС-то, постоянните и променливите разходи, и какво е всеобщото разбиране за чистата печалба.

Доставчици на платежни услуги

Темата на днешния епизод е избора на доставчик на платежна услуга и внедряване на разплащателна система.

Изпращане на продукти до Западна Европа

Темата на днешния епизод е изпращане на продукти от България до държавите - членки на Европейския съюз.

Обратна връзка

В днешния епизод разглеждаме темата за обратната връзка.

fifi.bg (част 2)

В този епизод продължаваме темата за fifi.bg, а именно как решихме да стартираме проекта, какво представлява платформата и за кого е предназначена.

fifi.bg (част 1)

В този епизод ще разберете как решихме да стартираме нашия нов проект fifi.bg, какво представлява платформата и за кого е предназначена.

Нещо ново

Ние сме целеустремени и амбициозни мечтатели. Решихме да създадем място, където да споделяме нашите успехи, проблеми и терзания в бизнеса, с цел те да бъдат полезни на хора, решили да тръгнат по неутъпкания път на предприемачеството!